Ustawienia

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

  1.  Walne Zgromadzenie,
  2.  Rada Nadzorcza,
  3.  Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Jarosław Matwiejuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  • Grzegorz Mackiewicz  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Piotr Siekierko – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Anetta Mściszewska – Członek Rady Nadzorczej
  • Marcin Sutkowski – Członek Rady Nadzorczej

W skład Zarządu wchodzą:

  • Łukasz Owsiejko – Prezes Zarządu
  • Maciej Milanowski – Wiceprezes Zarządu

Kompetencje organów Spółki są określone w rozdziale III Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.