Ustawienia

Start do pracy

Projekt
„Start do pracy” 
Nr WND-RPPD.02.01.00-20-0170/16
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 50 osób (23K, 27M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, grajewski moniecki, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r.

Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt skierowany do:

 • Osób bezrobotnych (I i II profil pomocy)
 • Osób nieaktywnych zawodowo

zamieszkujących:

 • Powiat m. Suwałki
 • Powiat suwalski
 • Powiat augustowski
 • Powiat sejneński
 • Powiat moniecki
 • Powiat grajewski

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe (3h/1UP) – 01.05.2017 r. – 30.06.2017 r.
 2. Pośrednictwo pracy (2h/1UP) – 01.07.2017 r. – 31.08.2017 r.
 3. Płatne staże zawodowe (12 miesięcy) – 01.08.2017 r. – 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 1 041 662,40 zł, w tym:
Wkład Funduszy Europejskich:  841 111,09 zł
Wkład Budżetu Państwa: 148 401,31 zł
Wkład własny: 52 150,00 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja trwa od 01.03.2017 r. do 30.04.2017 r.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Działu Rozwoju Regionalnego w marcu 2017 r.

Ścieżka rekrutacji:

 1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób wpisanych na listę rezerwową.

Kontakt:
Centrum Edukacyjn0-Szkoleniowe ARES
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A
16-400 Suwałki

Biuro projekt czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 567 20 55 lub drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.