Ustawienia

Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy

Zestaw logotypow EFS

Projekt
”Nowe Kwalifikacje – lepsze perspektywy”
Nr WND-RPPD.02.04.00-20-006/16

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez aktywne formy wsparcia u 50 osób (30 Kobiet, 20 Mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podlaskiego,zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

PLANOWANE EFEKTY

 1. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po opuszczeniu programu.
 2. Podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia po opuszczeniu programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 675 276,25 zł

 • Wkład Funduszy Europejskich: 545 868,32 zł
 • Wkład Budżetu Państwa: 94 702,76 zł
 • Wkład własny: 34 705,25 zł

PROJEKT SKIEROWANY DO:

 • Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osób przewidzianych do zwolnienia – osoby, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Kursy zawodowe
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • Spawacz metodą MAG
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Pracownik Call Centre
  • Inne odpowiednio do potrzeb pracodawcy
 • Pośrednictwo pracy
 • Płatne 6-miesięczne staże zawodowe
 • Zatrudnienie w wybranych firmach regionu podlaskiego

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

PROCES REKRUTACJI:

Rekrutacja trwa od 01.06.2016 roku

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Ścieżka rekrutacji:

 1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób Wpisanych na listę rezerwową.

KONTAKT

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 87 566 61 06 (wew. 117, 120)
+48 535 082 102

lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Sienkiewicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian