Starter 3 - Aktualności

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach przedkłada zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany Regulaminu podyktowane są stanowiskiem i zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie podatku VAT.

Zgodnie z § 4 ust. 16 pkt. c Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości oraz § 4 pkt. 5 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie znajdujące się poniżej) należy składać w siedzibie Beneficjenta  –  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A, do 10 dnia każdego miesiąca.