Ustawienia

Informacje o nas

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach rozpoczęła działalność 16 stycznia 1991 roku. Głównymi założycielami byli Wojewoda Suwalski oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Terenem działania Agencji ;jest województwo podlaskie i część byłego województwa suwalskiego przynależną obecnie do województwa warmińsko-mazurskiego.

Misją Agencji jest inspirowanie oraz aktywny udział w przemianach gospodarczych i społecznych regionu poprzez jego promocje, wspieranie small biznesu, realizacje programów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz organizacje systemu edukacji ekonomicznej i zawodowej.

Agencja wspiera  rozwój  regionalny w  różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede   wszystkim   na   realizacje   inicjatyw   gospodarczych w regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności:

 • współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu,
 • aktywnie wspiera biznes i eksport,
 • promuje region suwalski,
 • tworzy i realizuje programy aktywnej walki z bezrobociem,
 • tworzy nowe podmioty gospodarcze,
 • organizuje kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży,
 • organizuje systemy gromadzenia i dystrybucji informacji gospodarczej,
 • organizuje inkubatory przedsiębiorczości,
 • przygotowuje i wdraża programy pomocowe.

Agencja jest członkiem:

 • Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (KSARR)
 • Podlaskiego Związku Pracodawców (PZP)
 • Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP)
 • sieci informacyjnej Business Information Network (BIN)
 • Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

 

Łukasz Owsiejko
Prezes zarządu

Maciej Milanowski
Wiceprezes zarządu