Ustawienia

Wsparcie Bez Granic

2 zestawienie logoflaga szerzej
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy oraz osób, które po agresji rosyjskiej pozostały w granicach państwa ukraińskiego i w związku z nią doznali znacznego pogorszenia warunków bytowych, społecznych i w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. 
 
Okres realizacji projektu: od 1 maja do 31 grudnia 2023r.
 
Obszar realizacji projektu: m. Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sokólski, Ukraina.
 
Wartość projektu: 425 850,62 Euro
 
Celem Projektu "Wsparcie bez granic” jest zaspokojenie potrzeb uchodźców oraz pomoc tym, którzy w niesprzyjających warunkach pozostają na Ukrainie. Cele te składać się mają z dwóch filarów:
 
  1. Wsparcia edukacyjno-integracyjnego uchodźców przebywających na terenie obszaru realizacji projektu;
  2. Wsparcia rzeczowego na terenie Ukrainy.
Pierwszy filar realizowany ma być poprzez wyjazdy edukacyjno-integracyjne skierowane w głównej mierze do dzieci i młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy. Celem tego działania jest pogłębienie wspólnych relacji i podniesienie świadomości na temat regionu, w którym żyją, a tym samym pogłębienie identyfikacji z nim.
 
Drugim filarem projektu jest wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie, w tym migrantów wewnętrznych, poprzez przekazanie sprzętu i wyposażenia ułatwiającego życie codzienne. Posłużą temu m.in. agregaty prądotwórcze, laptopy dla uczniów tamtejszych szkół, sprzęt AGD, zestawy ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy. Odbiorcami pomocy rzeczowej będą instytucje publiczne zlokalizowane na Ukrainie – jednostki samorządu terytorialnego, szkoły.
 
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
 
Część społeczno-edukacyjna skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy (przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.) i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Informacja o naborze do poszczególnych działań będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej i profilu na portalu Facebook. 
 
Biuro projektu "Wsparcie bez granic”:
 
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES” S.A. w Suwałkach
 
ul. T. Noniewicza 42a
16-400 Suwałki
Tel.: 87 566 61 06, wew. 200
 
e-mail: supportwithoutborders@ares.suwalki.pl