Kwalifikacyjny Kurs zawodowy – Kierowca ciągnika siodłowego

aktywna integracja logo

HARMONOGRAM
KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO – KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO

w ramach projektu  „Nauka i praca naszą przyszłością”

nr WND.POWR.01.02.01-20-0006/17

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

1. Miejsce realizacji szkolenia: Prywatna Szkoła Kierowców „Jan Wasilewski”, ul. Noniewicza 93B, 16-400 Suwałki

Lp. Data szkolenia Godzina* Liczba godzin szkolenia
Szkolenie teoretyczne KAT. C
1 23.03.2018 – 25.03.2018 8:00 – 15:00 20
Szkolenie praktyczne KAT. C
2 26.03.2018 – 29.04.2018 w godzinach 6:00 – 22:00 30
Szkolenie praktyczne KAT. CE
3 07.05.2018 – 25.06.2018 w godzinach 7:00 – 20:00 25
Szkolenie na Kwalifikację wstępną przyspieszoną KAT. C1, C1+E, C, C+E
4 21.03.2018 – 04.05.2018 w godzinach 7:00 – 22:00 140
OGÓŁEM 215

 

2. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński, ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 19-200 Grajewo,

Lp. Data szkolenia Godzina* Liczba godzin szkolenia
Szkolenie teoretyczne KAT. C
1 23.03.2018 – 26.03.2018 w godzinach 8:00 – 12:05 20
Szkolenie praktyczne KAT. C
2 27.03.2018 – 16.04.2018 w godzinach 7:00 – 13:00 30
Szkolenie praktyczne KAT. CE
3 02.05.2018 – 16.05.2018 w godzinach 7:00 – 20:00 25
Szkolenie na Kwalifikację wstępną przyspieszoną KAT. C1, C1+E, C, C+E
4 27.03.2018 – 23.04.2018 140
OGÓŁEM 215