Ustawienia

Success

Projekt „Success”
Nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17

realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 60 (36K, 24M) młodych osób zamieszkujących powiaty miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki, biernych zawodowo i bezrobotnych (wyłącznie osoby niezarejestrowane w powiatowych Urzędach pracy), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, przy czym osoby bierne zawodowo stanowią 65% grupy docelowej projektu, a osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie pracy 35%, w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

Planowane efekty: uzyskanie kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.08.2018 r. – 31.07.2019 r.

Projekt skierowany do:

osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1),

zamieszkujących /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ powiaty:

 • Suwałki,
 • suwalski,
 • augustowski,
 • sejneński,
 • moniecki,
 • grajewski.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe
 2. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne, grupowe)
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 4. Kursy/ Szkolenia zawodowe (w ramach kursu/ szkolenia każdej osobie przysługuje stypendium szkoleniowe)
 5. Staże zawodowe (5 m-cy/os.)
 6. Indywidualne pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 724.309,00 zł, w tym:

 • wkład Funduszy Europejskich:  610.447,62 zł
 • wkład Budżetu Państwa: 77.645,93 zł
 • wkład własny: 36.215,45 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Rekrutacja rozpocznie się od połowy sierpnia br.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach na przełomie sierpnia i września 2018 r.

Ścieżka rekrutacji:

 1. Nabór dokumentacji rekrutacyjnej
 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.
 3. Sporządzenie Listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz Wykazu osób wpisanych na listę rezerwową.
 4. Ogłoszenie wyników rekrutacji.

Kontakt:
Biuro projektu:

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Osoba do kontaktu: Bogusława Pigiel, Magdalena Jasińska

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 87 566-20-55 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.