Ustawienia

loga pl ue

STAŻE ZAWODOWE
realizowane w ramach projektu  „Nauka i praca naszą przyszłością”
nr WND-POWR.01.02.01-20-0006/17
realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lp. Nr
umowy o staż
Okres obowiązywania
umowy o staż
Miejsce realizacji wsparcia Godziny realizacji wsparcia Stanowisko
1 1/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul Pułaskiego 34, 16-400 Suwałki 10:00- 18:00 lekarz weterynarii
2 2/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Waryńskiego 43, 16-400 Suwałki 8:00- 15:00 pracownik biurowy
3 3/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul Nowe Osiedle 28, 16-420 Raczki 8:00-16:00 pomocnik mechanika
4 4/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki 7:30- 14:30 pracownik do prac lekkich, porządkowych
5 5/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Białowierśnie 14, 16-506 Giby 10:00-18:00 pracownik administracyjno- gospodarczy
6 6/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Smolany 13B, 16-515 Puńsk 8:00-16:00 konserwator maszyn i urządzeń biurowych
7 7/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Smolany 13B, 16-515 Puńsk 8:00-16:00 konserwator maszyn i urządzeń biurowych
8 8/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów 8:00-16:00 recepcjonistka
9 9/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Powiat suwalski i powiaty ościenne 7:00-15:00 pracownik budowlany
10 10/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Netta Druga 54 A,

16-320 Bargłów Kościelny

8:00-16:00 pomocnik tapicera
11 11/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Gruszki 15, 16-326 Płaska 7:00- 15:00 pracownik biurowy
12 12/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Mostowa 12 D,

16-300 Augustów,

teren miasta Augustów

8:00- 16:00 konserwator terenów zielonych, pielęgnacja kwiatów
13 14/S /NEET/2018 09.05.2018 – 08.11.2018 ul. 3 Maja 57, 16-300 Augustów, 8:00- 15:00 pracownik do prac lekkich, sprzątaczka
14 15/S/NEET/2018 10.05.2018 – 09.11.2018 ul. Falka 30, 16-400 Suwałki 8:00- 16:00 pracownik administracyjno- biurowy
15 16/S/NEET/2018 15.05.2018 – 14.11.2018 ul. Rajgrodzka numer 115, 16-300 Augustów,

ul. Słowackiego numer 29, 16-300 Augustów

7:00- 15:00 szkutnik- laminarz
16 17/S/NEET/2018 15.05.2018 – 14.11.2018 ul. Rajgrodzka numer 115, 16-300 Augustów,

ul. Słowackiego numer 29, 16-300 Augustów

7:00- 15:00 szkutnik- laminarz
17 18/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Andrzeja Wiszowatego 1, 16-424 Filipów, teren województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego 8:00-16:00 kierowca samochodu dostawczego z lawetą
18 19/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Olsztyńska 72,16-400 Suwałki, teren m. Suwałki, powiaty ościenne 7:00- 15:00 kierowca wywrotki
19 20/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Witolda 1, 16-515 Puńsk, teren Polski i Litwy 7:00- 15:00 kierowca C+E
20 21/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Trafiły 8, 18-520  Stawiski 8:00-16:00 kierowca samochodu ciężarowego
21 22/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Małe Raczki 7 B, 16-420 Raczki, teren województwa  podlaskiego i powiatów ościennych 8:00-16:00 mechanik/kierowca wywrotki
22 23/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Koszalińska 3, 16-400 Suwałki, teren województwa podlaskiego 8:00-16:00 kierowca lawety
23 24/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Widugiery 6 , 16-515 Puńsk oraz teren Polski 8:00-16:00 mechanik/kierowca C+E
24 25/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Noniewicza 85 c ,16-400 Suwałki, baza PKS ul. Wojska Polskiego 100,16-400 Suwałki oraz teren kraju 7:00- 15:00 pracownik gospodarczy/kierowca
25 26/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Krejwiany 22 ,16-515 Puńsk, teren Polski 8:00-16:00 kierowca C+E
26 27/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Bród Stary 5C ,16-400 Suwałki, teren kraju 8:00-16:00 mechanik/kierowca C+E
27 28/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Falka 30 ,16-400 Suwałki oraz teren województwa podlaskiego 8:00-16:00 kierowca kat. B
28 29/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Wołyńce 30 ,16-515 Puńsk, teren Polski i Litwy 10:00 – 18:00 mechanik/kierowca C+E
29 30/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Karwowska 48 ,19-213 Radziłów, województwo podlaskie 7:00- 15:00 goniec/kierowca
30 31/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Krynica 21 ,19-104 Trzcianne 8:00-16:00 pracownik biurowy
31 32/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Klimaszewnica 58, 19-213 Radziłów 8:00-16:00 pracownik biurowy
32 33/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Klimaszewnica 41, 19-213 Radziłów 8:00-16:00 pracownik gospodarczo-biurowy
33 34/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn 8:00-16:00 specjalista ds. wprowadzania i kontroli jakości danych
34 35/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn 8:00-16:00 specjalista ds. wprowadzania i kontroli jakości danych
35 36/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Szczuki 4a, 19-230 Szczuczyn, teren województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 8:00-16:00 pracownik gospodarczy/kierowca C+E
36 37/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 ul. Karwowska 48 ,19-213 Radziłów 7:00- 15:00 pracownik biurowy
37 38/S/NEET/2018 01.07.2018 – 31.12.2018 Małe Raczki 7 B,16-420 Raczki, teren kraju 8:00-16:00 kierowca C+