Ustawienia

Czas pracy

fepr

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach rozpoczyna realizację projektu pt. „Czas pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

Cel projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej 50 osób (30K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego i m. Suwałki w okresie od 01.08.2018 do 30.11.2019 r.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018r. – 30.11.2019r

Projekt skierowany do:

 • Osób bezrobotnych (zarejestrowanych do III profilu pomocy)
 • Osób biernych zawodowo
 • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie w ramach projektu:

 • Indywidualna diagnoza społeczna – 100% Uczestników/czek
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – 100% Uczestników/czek
 • Indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne – 100% Uczestników/czek
 • Warsztaty rozwoju osobistego – 100% Uczestników/czek
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe – 100% Uczestników/czek
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 100% Uczestników/czek
 • Kursy zawodowe/szkolenia podnoszące kwalifikacje lub kompetencje
 • Pośrednictwo pracy – 100% Uczestników/czek
 • Staże zawodowe – 80% Uczestników/czek

Wartość projektu: 968 335,75 zł

Rekrutacja trwa od 01.08.2018r. – 30.11.2018r.

I etap rekrutacji: 01.08.2018r. do 30.09.2018r

II etap rekrutacji: 01.10.2018r. do 30.11.2018r


Ścieżka rekrutacji:

 • Złożenie Formularza Rekrutacyjno – Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
 • Ocena Formularza Rekrutacyjno – Zgłoszeniowego wraz z załącznikami przez niezależną Komisję Rekrutacyjną
 • Zakwalifikowanie osób do projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Grupa preferowana to osoby:

 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( U z roku 2017 poz.882 ze zm) – 4 pkt.
 • korzystające z PO PŻ – Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 4 pkt.
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanek – 2 pkt.
 • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z częściowymi zaburzeniami rozwoju – 2 pkt.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Informacje:

Biuro Projektu (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00),
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwaki

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 566 20 55

Kierownik projektu: Bogusława Pigiel, asystent projektu: Izabela Patkowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania: