Aktualności

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych  Osobowych, Izba Przemysłowo- Handlowa w Białymstoku, Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach