Aktualności

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych  Osobowych, Izba Przemysłowo- Handlowa w Białymstoku, Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH

ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wsparcie dla kobiet w ramach Funduszy Europejskich

Projekt
„Rozwiń Skrzydła”
Nr RPPD.07.01.00-20-0256/18
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!