Ustawienia

Rekrutacja do projektu

„Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Starter 3” został zakończony dnia 30.03.2018 r. o godz. 15:00”

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie i w sposób zgodny z informacjami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Nabór formularzy rozpocznie się 08 marca 2018 r. i zakończy 30 marca 2018 r.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach – Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

„Dokumenty rekrutacyjne do projektu Starter 3 RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Beneficjenta: Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki.


Pliki do pobrania: