Ustawienia

Doświadczenie

31
Lat działalności
45
Projektów regionalnych
36179876
Kwota projektów

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz Komisją Unii Europejskiej, w latach 1994-2000, wdrażała na terenie województwa suwalskiego program pomocowy Phare Struder I, Rapid oraz Struder II.

Prowadziła nadzór merytoryczny nad przygotowaniem oraz realizacją projektów dotyczących:

 • wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw w formie funduszu dotacji o wartości 2.846 tys. EUR,
 • doradztwo i szkolenia dla osób fizycznych i prawnych o wartości 788,6 tys. EUR,
 • technicznego wsparcia struktur regionalnych o wartości 243 tys. EUR,
 • współfinansowania małych projektów infrastruktury technicznej o wartości ok. 5 mln EUR.

Współuczestniczyła również w realizacji innych projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, takich jak:

 • Phare-CREDO
 • Phare-Management Box Fiesta II
 • INFO 2000 Programe
 • Phare-INRED

Od początku działalności Agencja zrealizowała 45 projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych na łączną kwotę 36 179 876,24 zł. Środki z projektów przeznaczone były w szczególności na:

 • promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 • aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wsparcie osób pozostających bez pracy,
 • ekonomię społeczną.

Agencja posiada również doświadczenie w:

 • opracowywaniu strategii lokalnych i regionalnych – jest współautorem Strategii Województwa Suwalskiego na lata 1997-2002 oraz autorem Strategii Rozwoju Gminy Puńsk na lata 2001-2010 i Strategii Powiatu Augustów na lata 2002-2020,
 • tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz inkubatorów przedsiębiorczości,
 • działalności edukacyjnej – współorganizator 25 edycji studiów podyplomowych oraz organizator stałych form kształcenia, takich jak: policealne szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych.