Ustawienia

Partnerzy

 • Urząd Miejski w Suwałkach

  Urząd Miejski w Suwałkach

 • podlaskie eu

  Podlaskie.eu

 • SBR Bank Spółdzielczy Bank Rozwoju

  SBR Bank Spółdzielczy Bank Rozwoju

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży

  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży

  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wpływa na rozwój przedsiębiorczości w subregionie łomżyńskim poprzez stosowanie finansowych instrumentów aktywizujących takich jak pożyczki przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy. Agencja aktywizuje powstawanie nowych przedsiębiorstw realizując programy umożliwiające rozpoczęcie działalności oraz stwarzając możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, pomoc w nawiązywaniu partnerstwa międzynarodowego.

 • Agrodoradztwo Robert Szczęsny

  Agrodoradztwo Robert Szczęsny

  Główny cel firmy to zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi w zakresie usług doradczych. Oferują profesjonalne doradztwo rolnicze z zakresu pozyskania dotacji z funduszy UE oraz funkcjonowania programu rolno środowiskowego. Regularnie organizują kursy i szkolenia, które umożliwiają podnoszenie posiadanych kwalifikacji rolniczych.

 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta nie tylko na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei, ale także białostoczan i mieszkańców regionu w każdym wieku, przyczyniających się swoimi talentami i odkryciami do zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok. To największa w regionie społeczność startupowa. Nasze główne zadania to: inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych; aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym; wynajem powierzchni biurowej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych po preferencyjnych cenach. Więcej informacji na: www.bpnt.bialystok.pl

 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

  Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

  Park to miejsce wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiające transfer technologii, prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej oraz inwestowania. Przygraniczne położenie Suwałk decyduje o tym, że jest on ważnym ośrodkiem międzynarodowych kontaktów gospodarczych. To instytucja wspierająca i inicjująca rozwój gospodarczy Polski północno-wschodniej w oparciu o nowe technologie, rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz tworzenie zachęt i wparcia do zakładania nowoczesnej działalności gospodarczej.
  Przyjazne środowisko dla biznesu, skupiające wykwalifikowaną kadrę, świadczący wysokiej jakości usługi consultingowe i dysponujące nowoczesną bazą.
  W skład kompleksu wchodzą: Inkubator Technologiczny, cztery laboratoria badawczo-rozwojowe (Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Energii Odnawialnej, Laboratorium Badania Produktu Chemicznego, Platforma Multimedialna), Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze oraz Hala Procesów Technologicznych.

 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

  Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

  Misją Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest wzrost konkurencyjności, ożywienie gospodarcze i poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu, aktywizacja zawodowa lokalnej społeczności, wspieranie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego. Misją jest również stworzenie centrum wspierania innowacji, rozwoju i transferu technologii do sektora MŚP, wsparcie innowacyjności i podniesienie świadomości, i wiedzy przedsiębiorców w tym temacie, oraz zintegrowanie nauki, biznesu i instytucji okołobiznesowych.

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 • Podlaski Związek Pracodawców

  Podlaski Związek Pracodawców

  Podlaski Związek Pracodawców jest jedną z największych i najbardziej znaczących organizacji biznesowych na Podlasiu. Jego członkami jest ponad 50 firm, zatrudniających łącznie niemal 5 tyś. pracowników. Jest Związkiem Regionalnym Konfederacji Lewiatan najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Do jego Konfederacji należą 22 Związki Regionalne oraz 35 Związków Branżowych.

 • Podlaski Związek Funduszy Pożyczkowych

  Polski Związek Funduszy Pożyczkowych

 • Fundacja Science Point

  Fundacja Science Point

  Fundacja Science Point powstała jako podmiot otoczenia biznesu wspierający wszelkie formy przedsiębiorczości. Celem głównym Fundacji jest umożliwianie wprowadzenia na rynek produktów innowacyjnych tworzonych z pasją. Zależy nam by Przedsiębiorcy mogli  skupiać się wyłącznie na, rozwoju, produkcie, jego zastosowaniach czy też tworzeniu usług komplementarnych, nie tracąc energii na kwestie związane z administracją, księgowością czy sferą prawną. Niestety wiele wspaniałych koncepcji nigdy nie zostaje w pełni rozwiniętych poprzez brak wsparcia czysto biznesowego ukierunkowanego na implementację rynkową produktu na rynku. Dlatego też zespół Fundacji, posiadający wieloletnie doświadczenie rynkowe, stworzył środowisko, w którym przedsiębiorca będzie mógł korzystać z pełnego wsparcia biznesowego t.j. obsługi prawnej, administracyjnej, marketingowej, PR, tworzenia koncepcji sprzedażowych, produktowych, stworzenia procesów komunikacji w zespole.

 • Setup
 • SETUP Jacek Sadowski

  Firma SETUP powstała w 1991 roku i od początku swego funkcjonowania zajęła się informatyczną obsługą przedsiębiorstw. Obecnie zajmujemy się wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań informatycznych największego polskiego producenta oprogramowania, firmy COMARCH. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw różnej wielkości, od mikro firm, poprzez małe i średnie firmy aż do dużych firm produkcyjnych i sieci handlowych.

  Serwisujemy systemy obsługujące małe firmy handlowe i usługowe, służbę zdrowia, urzędy, firmy budowlane, zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa przemysłowe.

  Logo Zpp WP

 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców