Ustawienia

Wsparcie Bez Granic

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizuje projekt „Wsparcie bez granic”

(ang. „Support without borders") w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie projektu:

Wsparcie Bez Granic