STARTER DLA MŁODYCH

Loga Uni Europiejskiej

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A W Suwałkach ogłasza nabór biznesplanów do projektu „STARTER DLA MŁODYCH” dla V GRUPY SZKOLENIOWEJ

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A W SUWAŁKACH OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „STARTER DLA MŁODYCH” DLA II GRUPY SZKOLENIOWEJ Nabór rozpoczyna się od 7 stycznia 2022r. i potrwa do 28 stycznia 2022r. do godz.15.00 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A W Suwałkach ogłasza nabór biznesplanów do projektu „STARTER DLA MŁODYCH”

Osoby, skierowane na szkolenie „Mój biznes” realizowane w ramach projektu „Starter dla młodych”.

Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji do Projektu „Starter dla młodych”, ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych. Kolejnym etapem są spotkania z doradcą zawodowym, o terminie spotkań osoby, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty  w terminie od 29.11.2021 r. do 16.12.2021 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty w II turze naboru, która będzie trwał od 04.11.2021 r. do 24.11.2021 r.

Informujemy, że nabór uczestników do projektu „Starter dla młodych”przedłużamy do  22 października 2021 r. do godziny 15:00.

Uwaga dotycząca sposobu wypełniania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. projektu „STARTER DLA MŁODYCH”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty w I turze naboru do projektu,  która będzie trwał od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.