Ośrodek egzaminacyjny TELC

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym telc. Ponadto, organizuje kursy językowe przygotowujące do egzaminów telc na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

telcCo oznacza skrót telc?

The European Language Certificates-telc. System egzaminacyjny telc- languagetests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego –Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

Jak można uzyskać certyfikat językowy TELC?

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH. Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym telc.

Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?

Egzaminy telc to 10 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, polski, rosyjski, turecki, portugalski, arabski.

Z jakich części składa się egzamin TELC?

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz ustnej.

Kto układa egzaminy telc i kto je ocenia?

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). Części pisemne egzaminu są sprawdzane przez  telc GmbH w Niemczech. Część ustna oceniana jest przez licencjonowanego egzaminatora w instytucji przeprowadzającej egzamin.

Dlaczego warto posiadać certyfikat telc?

  1. Zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
  2. Jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
  3. Jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
  4. Stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
  5. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  6. Stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  7. Certyfikat telc jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.
  8. W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

 Ceny egzaminów ustalane są indywidualnie. Ceny różnią się w zależności od terminu, miejsca i liczby osób przystępujących.