Kurs komputerowy - WEB Master

WEB MASTER jest skierowany do osób chcących zrozumieć zasady publikacji witryn internetowych online oraz umiejętności: tworzenia, umieszczania w Internecie i zarządzania stronami internetowymi. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać  egzamin.

Ramowy program kursu:

  1. Podstawy aplikacji WEBOWYCH – 26h
  2. Elementy HTML – 14h
  3. Style – 12h
  4. Publikacja www – 8h
  5. Podstawy obsługi sieci – 14h

Efekty kształcenia:

  1. Umiejętność biegłego obsługiwania aplikacji webowych.
  2. Umiejętność edytowania i przetwarzania www.
  3. Umiejętność konfigurowania i dbania o bezpieczeństwo sieci.

Liczba godzin: 74.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 2 450zł.