Kurs komputerowy - E-Senior

E-SENIOR zakończony certyfikatem ECDL e- Obywatel jest przeznaczony dla osób starszych, które nie miały okazji nauczyć się posługiwania podstawowymi narzędziami informatycznymi. Kurs ma na celu pomóc  tym osobom uniknąć wykluczenia cyfrowego i nadążyć za zmieniającą się technologicznie rzeczywistością.  Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać egzamin.

Ramowy program kursu:

  1. Internet – 18h
  2. Poczta elektroniczna – 6h
  3. Serwisy online – 15h
  4. Bezpieczeństwo – 1h

Efekty kształcenia:

  1. Znajomość narzędzi stosowanych w oprogramowaniu zgodnie z tematyką kursu.
  2. Znajomość i stosowanie dobrych praktyk podczas korzystania z oprogramowania.
  3. Znajomość nazewnictwa dostępnych funkcji oraz znajomość ich wykorzystywania.
  4. Umiejętność wprowadzania danych w odpowiednim formacie, które są wykorzystywane przez funkcje oprogramowania.

Liczba godzin: 40.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 1 550zł.