Obsługa kas fiskalnych

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, chcących podjąć pracę w zawodzie sprzedawca. Kurs kończy się praktycznym egzaminem wewnętrznym.

Ramowy program kursu:

  1. Programowanie kas fiskalnych – 3h
  2. Technika sprzedaży – 4h
  3. Współpraca kas z urządzenia peryferyjnymi (wagi, czytniki kodów kreskowych) – 3h

Liczba godzin – 10.

Koszt kursu – 200 zł.