Archiwizacja dokumentacji

Kurs archiwizacji dokumentacji/prowadzenia archiwum zakładowego skierowany jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę jako archiwiści zakładowi.

Ramowy program kursu:

  1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym.
  2. Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt.
  3. Instrukcja kancelaryjna.
  4. Podział dokumentacji na kategorie.
  5. Praktyczne prowadzenie teczek rzeczowych.
  6. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  7. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  8. Sporządzanie protokołów do brakowania dokumentacji.
  9. Sporządzanie spisu zdawczo – odbiorczego akt.

Liczba godzin – 12.

Koszt kursu – 320 zł.