Zaproszenie na konferencję – Zakres odpowiedzialności administratora danych osobowych – kompetencje, zadania, konsekwencje.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych  Osobowych, Izba Przemysłowo- Handlowa w Białymstoku, Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Zapraszają na konferencję:   Zakres odpowiedzialności administratora danych osobowych– kompetencje, zadania, konsekwencje.
                                                                                                                15 stycznia 2020 r.
                                                                                             Aula WSE Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3

Informacje organizacyjne:
Rejestracja: WSE Białystok – 608 029 009; promocja@wse.edu.pl (decyduje kolejność zgłoszeń)
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Szczegóły w załączniku.

Konferencja_RODO_WSE

„Wsparcie dla kobiet w ramach Funduszy Europejskich” – spotkanie informacyjne 20.11.2019 r.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH

ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wsparcie dla kobiet w ramach Funduszy Europejskich

Spotkanie odbędzie 20 listopada 2019 r. (środa), w godz. 10.00 – 12.30

w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach,

ul. Osiedle II 6a, Suwałki, sala nr 1, parter.

Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych, które poszukują środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Program spotkania:

9:45 – 10:00
  • Rejestracja uczestników

10:00 – 11:15
  • Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  • Mam pomysł – jak założyć własną firmę, podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe

11:15 – 11:30
  • Przerwa
11:30 – 12:15
  • Jak stać się atrakcyjną na rynku pracy – wskazówki doradcy zawodowego

12:15 – 12.30
  • Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne

Zgłoszenie na spotkanie:

Rekrutacja na spotkanie trwa  do 19 listopada 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego:

fax-em na numer: 87 563 02 77

lub e-mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.


Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy :

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów:  (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76

Formularz zgłoszenia na spotkanie – 20.11.2019 r.

Informacja o spotkaniu – 20.11.2019r.