Protokół z postępowania nr Nr 1/2019/NKLP z dnia 13.02.2019r.

dotyczący wyboru ofert złożonych przez kandydatów/ki

na świadczenie usług w zakresie:

  1. identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD
  2. poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym  podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) Czytaj więcej…