„Wsparcie dla kobiet w ramach Funduszy Europejskich” – spotkanie informacyjne 20.11.2019 r.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH

ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wsparcie dla kobiet w ramach Funduszy Europejskich

Spotkanie odbędzie 20 listopada 2019 r. (środa), w godz. 10.00 – 12.30

w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach,

ul. Osiedle II 6a, Suwałki, sala nr 1, parter.

Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych, które poszukują środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Program spotkania:

9:45 – 10:00
  • Rejestracja uczestników

10:00 – 11:15
  • Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE

  • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  • Mam pomysł – jak założyć własną firmę, podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe

11:15 – 11:30
  • Przerwa
11:30 – 12:15
  • Jak stać się atrakcyjną na rynku pracy – wskazówki doradcy zawodowego

12:15 – 12.30
  • Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne

Zgłoszenie na spotkanie:

Rekrutacja na spotkanie trwa  do 19 listopada 2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego:

fax-em na numer: 87 563 02 77

lub e-mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.


Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy :

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów:  (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76

Formularz zgłoszenia na spotkanie – 20.11.2019 r.

Informacja o spotkaniu – 20.11.2019r.

Twój Biznesplan

Nie trzeba nikomu tłumaczyć jak ważny jest plan biznesowy. Potwierdzają to osoby, które choć raz osiągnęły biznesowy sukces. Biznesplan jest drogą do tego sukcesu.

Pomysły biznesowe warto zbadać przed ich uruchomieniem, przygotujemy Tobie profesjonalny i kompleksowy biznesplan, na którego podstawie będziesz w stanie wyciągnąć nowe wnioski. Czytaj więcej…