Rozliczenie dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Starter 3”

Zgodnie z § 4 ust. 16 pkt. c Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości oraz § 4 pkt. 5 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji.

Czytaj więcej…

Rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Dokumenty będące podstawą rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (oświadczenie znajdujące się poniżej) należy składać w siedzibie Beneficjenta  –  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A, do 10 dnia każdego miesiąca. Czytaj więcej…