Ustawienia

Spotkanie z przedsiębiorcami

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach zaprasza przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu informacyjnym,

dotyczącym możliwości pozyskania Funduszy Europejskich dla firm ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia na innowacje, badania i rozwój. Spotkanie odbędzie się 13 marca br. o godz. 11:00 w budynku ARR „ARES” S.A. w Suwałkach przy ul. Osiedle II 6A.

W trakcie wdrażania jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w której szczególny akcent położony jest na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania z tego zakresu przedstawi Pani Emilia Malinowska - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pani Dyrektor zaprosi także przedsiębiorców do udziału w prawdopodobnie ostatnim w konkursie dotacyjnym dla MŚP, finansowanym ze „starego” programu regionalnego RPOWP 2014-2020, na wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym.

Pan Tomasz Stypułkowski, Członek Zarządu Fundacji Technotalenty, Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. opowie, jak innowacje wspierają nasze firmy i jaki wpływ mają na to fundusze unijne.

Pan Adam Gardocki, Kierownik Biura Transferu Technologii Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. przybliży proces badawczy w firmie, wdrażanie innowacji od strony praktycznej, modele oraz możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym.

Gospodarz spotkania - Pan Łukasz Owsiejko - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach  przybliży zakres działalności instytucji oraz możliwości wsparcia biznesu.

Pani Ilona Rudka - Ekspert w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokaże rolę funduszy na badania, innowacje i rozwój w firmach w ekosystemie Nowych Funduszy Europejskich.

Pan Karol Wasilewski – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Podlaskiego opowie o działalności ZPP, możliwościach współpracy z nim oraz o korzyściach, które z tego wynikają.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Spotkanie dla przedsiębiorców4