Aktualności

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

aktywna integracja logo

 

Projekt 1: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20

 

Projekt 2: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 2020

 

Rekrutacja już wkrótce!!!

 

Poprzez stronę internetową ( w trakcie tworzenia) lub elektronicznie w Centrach Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które utworzone zostaną w poszczególnych powiatach już od września 2020 r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób dorosłych – które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 r.ż.
  • mieszkańców subregionu suwalskiego: Miasta Suwałki, p. suwalskiego,
    p. sejneńskiego, p. augustowskiego, p. monieckiego i p. grajewskiego.

                                                                                                  

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:

  • szkoleniach językowych,
  • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
  • kursach kompetencji ogólnych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz poprzez wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym

„Bon na szkolenie” pokrywa 85% kosztu udziału uczestnika w np. szkoleniu, kursie, studiach podyplomowych. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 % wartości bonu.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie (87) 566 20 55.

 

powiaty

Przejdź na początek