Aktualności

Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

Projekt 1: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20

 

Projekt 2: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

            Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach informuje, iż wszelkie informacje na temat rekrutacji zostaną podane wkrótce!!

Więcej informacji pod nr tel. stacjonarny 87 566 20 55 wew.203 / komórka 533 858 300

lub e-mail zaneta.karczewska@ares.suwalki.pl

Przejdź na początek