Aktualności

„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”- poddziałanie 3.2.1

 

Uprzejmie informujemy, iż w projekcie zintegrowanym w ramach poddziałania 3.2.1 został wyczerpany limit miejsc dla osób poniżej 50 roku życia z wyższym wykształceniem.

  W związku z powyższym osobom zrekrutowanym do projektu w IV naborze z dnia 17.12.2021r. poniżej 50 roku życia z wyższym wykształceniem nadaje się status „zawieszony”. Oznacza to, że osoby te zostały umieszczone na liście rezerwowej. Po podjęciu decyzji o uruchomieniu niewykorzystanych środków oraz zwiększeniu ilości „Bonów” Kandydaci do projektu będą mogli ubiegać się o „Bon” na  wybraną formę szkolenia. 

Przejdź na początek