Ustawienia

Informacja dotycząca komisyjnego zniszczenia weksli - "Bon na szkolenie”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu z dn. 12.06.2024r. w sprawie powołania Komisji ds. protokolarnego zniszczenia weksli wraz z deklaracjami w projektach pt.: "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego" nr WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe" nr WND-RPPD.03.2.02-20-0006/20, dokonano protokolarnego, komisyjnego zniszczenia weksli wraz z deklaracjami wekslowymi z umów zawartych w w/w projektach.