Postępowanie 3/2019 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 510262191-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach: Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia