Kurs komputerowy - ECDL Zarządzanie projektami

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI jest certyfikatem potwierdzającym podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Kurs skierowany jest do Pracowników JST, Menedżerów firm, Kadry kierowniczej, Kierowników oraz właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem i Certyfikatem ECDL. Aby otrzymać certyfikat należy pozytywnie zdać egzamin.

Ramowy program kursu:

 1. Tworzenie projektów – 12h
 2. Zadania – 18h
 3. Zasoby, koszty – 14h
 4. Monitorowanie projektu – 19h
 5. Przygotowywanie raportów i wydruków – 7h

Efekty kształcenia:

 1. Rozumienie kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami.
 2. Umiejętność korzystania z aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami już realizowanymi.
 3. Tworzenie harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramu sieciowego, wprowadzania ograniczeń, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
 4. Wprowadzanie kosztów, definiowanie i przydzielanie zasobów do zadań.
 5. Analizowanie ścieżki krytycznej, monitorowanie postępu, zmienianie harmonogramu, aktualizowanie planów.
 6. Przygotowanie i druk różnego typu raportów i wykresów.

Liczba godzin: 70.

Koszt kursu wraz z Certyfikatem ECDL wynosi 1 963zł.