5/2019/ZO UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

znak postępowania: 5/2019/ZO

dotyczy: postępowania na wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

 ZAWIADOMIENIE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  (siedziba: ul. Noniewicza 42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, KRS 0000051749, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział gospodarczy KRS, tel. 87 566-61-06, fax. 87 566-74-97, https://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN  w całości opłacony), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia postępowanie na wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi:  „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia …”.

W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji.

6 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA – łacznik ces