4/2019/ZO Ogłoszenie na Remont schodów zewnętrznych – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki.

OGŁOSZENIE  w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do składania ofert  na realizację poniższego zamówienia publicznego: Remont schodów zewnętrznych  – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki.
Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki.

OGLOSZENIE SCHODY 11,06,2019

zalacznik nr 1 – formularz ofertowy

zalacznik nr 3 – Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

zalacznik nr 4 – Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

 zalacznik nr 5 – Wzor umowy

zalacznik nr 6 – Wykaz robot budowlanych

 zalacznik nr 7 – Zobowiazanie podmiotu trzeciego

zalacznik nr 8 – Oswiadczenie grupa kapitałowa

zalacznik nr 2 – Kosztorys

zalacznik nr 2 – Projekt

zalacznik nr 2 – Przedmiar