3/2019/ZO Ogłoszenie na wykonanie chodnika (łącznika)od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna) do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach zaprasza do składania ofert  na realizację poniższego zamówienia publicznego:

Wykonanie chodnika (łącznika) od parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy wejściu (strona północna)

do budynku Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego

przy ulicy Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki

OGLOSZENIE łącznik do podjazdu

Zalacznik nr 1 – formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – 1 Projekt

Zalacznik nr 2 – 2 Kosztorys

Zalacznik nr 2- 3 Przedmiar

Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 4 – Oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zalacznik nr 5 – Wzor umowy

Zalacznik nr 6 – Wykaz robot budowlanych

Zalacznik nr 7 – Oswiadczenie grupa kapitałowa

Zalacznik nr 8 – Zobowiazanie podmiotu trzeciego