2/2019/ZO Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Remont schodów zewnętrznych – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach  (siedziba: ul. Noniewicza 42A, 16–400 Suwałki, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) unieważnia postępowanie na remont schodów zewnętrznych – wejścia do piwnicy (strona północna) budynku Domu Handlowego „ARKADIA” przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA – schody 10.06.2019 r.