Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 oraz szkolenia komputerowego ECDL Base w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego na poziomie telc A1 oraz szkolenia komputerowego ECDL Base w projekcie pt. „Zbuntowane Anioły” Nr RPPD.07.02.01-20-0020/18.

Numer postępowania: Nr 1/ZA/2019

 

Pliki do pobrania

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Załącznik 3 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Załącznik 4 Oświadczenie o doświadczeniu

Załącznik 5 Wykaz osób

Zaproszenie do złożenia oferty cenowe_07.02.2019 r.