Unieważnienie postępowanie z dnia 23.10.2018r. Nr 3/2018/S

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizator projektu „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) unieważnia postępowanie z dnia  23.10.2018r. Nr 3/2018/S dotyczące przedmiotu zamówienia: usługa przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 60 Uczestników/czek projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

Postępowanie unieważniono z przyczyn:

  1. Grupa I – oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  2. Grupa II – oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  3. Grupa III – oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  4. Grupa IV – oferty przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  5. Grupa V – nie wpłynęła żadna oferta
  6. Grupa VI – oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia