Unieważnienie postępowanie z dnia 23.10.2018r. Nr 2/2018/S

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach realizator projektu „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) unieważnia postępowanie z dnia  23.10.2018r. Nr 2/2018/S dotyczące przedmiotu zamówienia: usługa indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla 60 Uczestników/czek projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

Postępowanie unieważniono z przyczyn:

  1. OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński: – oferta nie spełnia wymogów koniecznych przedstawionych w ogłoszeniu.
  2. OBSZAR II. Powiat augustowski: – nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
  3. OBSZAR III. Powiat moniecki – Nie wpłynęła żadna oferta.
  4. OBSZAR IV. Powiat grajewski: – nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.