Środki na rozwój działalności gospodarczej

Decyzja o rozpoczęciu nowych inwestycji w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca ich nie ma, pozostają dotacje lub kredyty.

Zwrotne instrumenty to nic innego jak różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków dystrybuowanych w ramach funduszy unijnych, takie jak preferencyjne kredyty, pożyczki, mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe. Otrzymane wsparcie należy zwrócić, dzięki czemu środki trafiają do puli, z której skorzystać może kolejny przedsiębiorca.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach prowadzi projekty finansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego polegający na udzielaniu preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej. Beneficjentami Funduszy mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także startupy.

Fundusze mogą być przeznaczone na:

  • budowę, remont, modernizację lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji),
  • nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy.

Warunku finansowania:

  • kwota pożyczki – od 50 000 do 700 000 PLN,
  • prowizja za udzielenie pożyczki do 2%,
  • okres pożyczkowy – do 60 miesięcy,
  • możliwa jest karencja w spłacie rat do 3 miesięcy,
  • stałe atrakcyjne oprocentowanie pożyczki od 2,85% do 5,85% – w zależności od poziomu zabezpieczeń oraz sytuacji finansowej firmy,
  • minimalny wkład własny od 10%,

Ważne! Nie wymagamy biznesplanu. Udzielamy bezpłatnych konsultacji.

Przykładowa pożyczka:
Kwota: 100 000,00 zł
Okres spłaty: 60 m-cy
Oprocentowanie stałe: 4,05% w skali roku
Kwota odsetek: 10 293,75 zł
Prowizja: 2 000,00 zł

RRSO: 5,11 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie zastawu na zakupywanym środku trwałym oraz dwóch poręczycielach)

Skontaktuj się z nami:
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
T: 87 563 59 20
T: 87 563 59 22
T: 87 563 59 21
pozyczki@ares.suwalki.pl