Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą z elementami biznesplanu”

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W SUWAŁKACH ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

„Fundusze Europejskie dla osób planujących założyć działalność gospodarczą z elementami biznesplanu”

Spotkanie odbędzie 20 lutego  2019 r. (środa), w godz. 10.00- 13.00 w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Suwałkach, ul. Osiedle II 6a, Suwałki, sala nr 1, parter.

Spotkanie przeznaczone dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania

9:45 – 10:00
  • Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15
  • Źródła informacji o funduszach europejskich, w tym prezentacja Sieci PIFE
10:15– 11:15
  • Możliwości uzyskania dofinansowania z programów ujętych w Umowie Partnerstwa oraz z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków krajowych na lata 2014-2020
11:15 – 11:30
  • Przerwa
11:30 – 12:45
  • Podstawowe zasady biznesplanu, analiza firmy i produktu. Charakterystyka inwestycji. Analiza rynku i strategia marketingowa
    Plan finansowy i prognozy
12:45 – 13:00
  • Pytania od uczestników i konsultacje indywidualne

 

Zgłoszenie na spotkanie

Rekrutacja na spotkanie trwa  do 19 lutego  2019 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku miejsc na spotkanie, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.


Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem na numer: 87 563 02 77 lub e’mailem na adres: lpi@ares.suwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy (MS Word)

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach pod nr telefonów: (87) 563 02 19, (87) 563 02 11, (87) 563 02 76