Spotkajmy się na III Forum Biznesowym Pogranicza

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. jak co roku bierze udział w Forum Biznesowym Pogranicza.

W tym roku tematem przewodnim jest metal, nowoczesne wzornictwo oraz przemysł. Te trzy obszary tematyczne będą myślą przewodnią Forum, które odbędzie się w dniach 25-26 października w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

Forum to przede wszystkim czas debat. Nie zabraknie więc paneli dyskusyjnych oraz wykładów na temat rozwoju branży metalowo-maszynowej w rejonie Pogranicza czy też o możliwościach wdrożenia Przemysłu 4.0 w północno- wschodnim rejonie Unii Europejskiej.

Imprezami towarzyszącymi są spotkania B2B oraz targi. W tych wydarzeniach Agencja ARES weźmie aktywny udział. Uczestnicy będą mogli poznać naszą ofertę wsparcia biznesu. Oferujemy szkolenia, staże zawodowe oraz tani kapitał inwestycyjny.

Spotkajmy się 25 i 26 października w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

https://www.forumpogranicza.pl