Regulamin uczestnictwa w projekcie Starter 3

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami zawierającym zasady uczestnictwa w Projekcie Starter 3, zasady udzielania wsparcia szkoleniowego, udzielania pomocy w postaci dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego, forum wymiany doświadczeń.

Pliki do pobrania:

Regulamin pracy KOW

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

Wzór Biznesplan

Wzór karta oceny biznesplanu

Wzór karta oceny formalnej wniosku

Wzór umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Wzór umowa o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

Wzór wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Zał. 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 5 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis

Zał. 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 7 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Umowa o udzielnie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 6. Indywidualny Plan Potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego