Protokół z wyboru ofert na świadczenie usług indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działań do projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Protokół z wyboru ofert na świadczenie usług indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działań do projektu “Success” WND-POWR.01.02.01-20-0039 / 17