Protokół z postępowania nr Nr 1/2019/NKLP z dnia 13.02.2019r.

dotyczący wyboru ofert złożonych przez kandydatów/ki

na świadczenie usług w zakresie:

 1. identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD
 2. poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym  podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

w projekcie pt. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

 

 1. Przedmiot postępowania – usługa:
 1. identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD
 2. poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym  podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

dla 80 Uczestników/ czek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Przedmiotowa usługa skierowana jest do 80 Uczestników/ czek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (Nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki.

 

Zamówienie podzielone jest na 2 części.

 

Liczba godzin – (jedna godzina jest liczona jako 60 min):

 • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – przez opracowanie lub aktualizację IPD – maksymalnie 10h/ 1UP x 80 UP, liczba i długość spotkań uzależniona od potrzeb danego UP
 • poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym  podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych – maksymalnie 6h/ 1UP x 80 UP, liczba i długość spotkań uzależniona od potrzeb danego UP

 

 1. Ogłoszenie zamieszczono w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej (numer ogłoszenia 1166652) oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach ares.suwalki.pl , a także przesłano treść Zaproszenia do złożenia oferty cenowej … do trzech potencjalnych wykonawców.
 1. Termin składania ofert  wyznaczono do dnia 20.02.2019 r.
 2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 21.02.2019 r. o godz. 9.00 w Biurze projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Przy otwarciu ofert nie był obecny żaden z potencjalnych Wykonawców.
 3. Na zamieszczone ogłoszenie wpłynęły oferty w następujących dniach:
 • Grupa I – 40 UP:
  • GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o., data wpływu oferty: 19.02.2019 r.
  • Pracownia Kreatywnego Doskonalenia Agnieszka Paśkowska, data wpływu oferty: 20.02.2019 r.
 • Grupa II – 40 UP:
  • Monika Korzun, data wpływu oferty: 19.02.2019 r.
  • Daiwa Wiszniewska, data wpływu oferty: 20.02.2019 r.

 

 1. Komisja w składzie:
 • Emilia Truszkowska – kierownik projektu,
 • Iwona Pyżlak – specjalista ds. projektu

dokonała analizy ofert zgodnie z kryterium wyboru ofert:

 1. łączna cena ofertowa brutto: 80%
 2. doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego 20%

 

 • CENA (WARTOŚĆ BRUTTO) WYKONANIA ZAMÓWIENIA: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80% tj. 80 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

 

 • DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE DORADCY ZAWODOWEGO –  20%,  tj. 20 punktów

 

doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
powyżej 30 miesięcy 20
24-30 miesięcy 10
poniżej 24 miesięcy 0 – nie spełnia wymogów

 

przy spełnieniu wymogów koniecznych przedstawionych w ogłoszeniu:

 

 1. Wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikat/ zaświadczenie/ inne dokumenty umożliwiające prowadzenie doradztwa zawodowego,
 2. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego
 3. pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

 1. Zgodnie z kryterium wyboru ofert – 80% cena i 20 % doświadczenie zawodowe, dokonano wyboru ofert:

Grupa I – 40 UP

Lp. Wykonawca Punkty
1. Pracownia Kreatywnego Doskonalenia Agnieszka Paśkowska 100

 

Grupa II – 40 UP

Lp. Imię i nazwisko Punkty
1. Monika Korzun 100