Protokół z postępowania Nr 4/2018/S z dnia 31.12.2018 r. dotyczący zorganizowania oraz przeprowadzenia szkolenia językowego „Język angielski poziom A1” przygotowującego do egzaminu certyfikującego TELC A1 dla Uczestników projektu „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Suwałki, 09.01.2019r.

Protokół z postępowania Nr 4/2018/S z dnia 31.12.2018r.

dotyczący zorganizowania oraz przeprowadzenia szkolenia „Język angielski poziom A1” przygotowującego do egzaminu certyfikującego TELC A1 dla 12 Uczestników projektu

„Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

  1. Przedmiot postępowania: zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia „Język angielski poziom A1” przygotowującego do egzaminu certyfikującego TELC A1 dla Uczestników projektu „Success” (WND-POWR.01.02.01-20-0039/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Liczba godzin szkolenia 60 godzin (jedna godzina jest liczona jako 45 minut)

Liczba Uczestników szkolenia : 12 UP (może ulec zmianie).

Miejsce realizacji szkolenia:  Suwałki.

  1. Termin składania ofert  wyznaczono do dnia 08.01.2019r. do godz. 8:30
  2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 08.01.2019r. o godz. 9.00 w Biurze projektu „Success” Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Przy otwarciu ofert nie był obecny żaden z potencjalnych Wykonawców.
  3. Na zamieszczone ogłoszenie  wpłynęły dwie oferty w następujących w dniach:
  • 01.2019r. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „LOGOS” CENTRUM EDUKACYJNE, Łomża
  • 01.2019r. PREME sp. z o.o. , Ostrołęka
  1. Komisja w składzie: Renata Motulewicz – kierownik projektu, Emilia Truszkowska – specjalista ds. projektu dokonała wyboru ofert zgodnie z kryterium wyboru ofert:
  • 80% najniższa cena liczona według wzoru C=(Cn : Cob)x100%, gdzie (Cn- najniższa zaoferowana cena, Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej) 80 punktów – max
  • 20 % doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 20 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat
doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
5 i więcej 20
3 – 4 szkoleń 10
Poniżej trzech szkoleń 0

 

  1. Zgodnie z kryterium wyboru ofert – 80 % cena i 20 % doświadczenie dokonano wyboru ofert:

 

Lp. NAZWA  OFERENTA punkty
1. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „LOGOS” CENTRUM EDUKACYJNE, Łomża 100