Protokół z postępowania Nr 2/S/2019 z dnia 28.02.2019r. dotyczący wyboru ofert złożonych przez kandydatów/ki na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy do projektu „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

Suwałki, 11.03.2019r.

 

Protokół z postępowania Nr 2/S/2019 z dnia 28.02.2019r.

dotyczący wyboru ofert złożonych przez kandydatów/ki na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy

do projektu  „Success” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0039/17)

 

 1. Przedmiot postępowania: Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników/czek projektu „Success” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszkałych powiaty – miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, moniecki realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

Liczba godzin:

OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski – 40h/40UP

OBSZAR II. Powiat moniecki, grajewski – 20h/20UP

 1. Termin składania ofert  wyznaczono do dnia 08.03.2019r. do godz. 9.00.
 2. Otwarcia ofert dokonano w dniu 08.03.2019r. o godz. 9.30 w Biurze projektu „Success” Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Przy otwarciu ofert nie był obecny żaden z potencjalnych Wykonawców.
 3. Na zamieszczone ogłoszenie wpłynęły oferty w następujących dniach:

OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski:

06.03.2019r – Monika Klucznik

07.03.2019r.- Ilona Szamatowicz

OBSZAR II. Powiat moniecki, grajewski

06.03.2019r – Monika Klucznik

07.03.2019r.- Ilona Szamatowicz

 1. Komisja w składzie: Renata Motulewicz – kierownik projektu, Emilia Truszkowska – specjalista ds. projektu dokonała wyboru ofert na świadczenie usług indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników/ czek projektu zgodnie z kryterium wyboru ofert:
 • 80% najniższa cena liczona według wzoru C=(Cn : Cob)x100%, gdzie (Cn- najniższa zaoferowana cena, Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej) 80 punktów – max
 • 20 % doświadczenie w zawodzie – 20 punktów
doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia punktacja
powyżej 30 miesięcy 20
24-30 miesięcy 10
poniżej 24 miesięcy 0 – nie spełnia wymogów

 

przy spełnieniu wymogów koniecznych przedstawionych w ogłoszeniu:

 1. Wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikat/ zaświadczenie/ inne dokumenty umożliwiające poprowadzenie pośrednictwa
 2. Posiadanie co najmniej 2 – letniego doświadczenia w pracy na stanowisku pośrednika pracy,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

 1. Zgodnie z kryterium wyboru ofert – 80 % cena i 20 % doświadczenie zawodowe dokonano wyboru ofert:

 

OBSZAR I. Powiat M. Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, augustowski

Lp. NAZWISKO I IMIĘ punkty
1 Ilona Szamatowicz 100

 

OBSZAR II. Powiat moniecki i grajewski

Lp. NAZWISKO I IMIĘ punkty
1 Ilona Szamatowicz 100