STAŻE ZAWODOWE

realizowane w ramach projektu  „Nauka i praca naszą przyszłością”

nr WND.POWR.01.02.01-20-0006/17

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Lp. Nr umowy o staż Okres obowiązywania umowy o staż Miejsce realizacji wsparcia Godziny realizacji wsparcia Stanowisko
1 1/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul Pułaskiego 34, 16-400 Suwałki 10:00- 18:00 lekarz weterynarii
2 2/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Targowisko miejskie, ul. Sejneńska 6 Box 6, 16-400 Suwałki 8:00- 15:00 sprzedawca – doradca klienta
3 3/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul Nowe Osiedle 28, 16-420 Raczki 8:00-16:00 pomocnik mechanika
4 4/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki 7:30- 14:30 pracownik do prac lekkich, porządkowych
5 5/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Białowierśnie 14, 16-506 Giby 10:00-18:00 pracownik administracyjno- gospodarczy
6 6/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Smolany 13B, 16-515 Puńsk 8:00-16:00 konserwator maszyn i urządzeń biurowych
7 7/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Smolany 13B, 16-515 Puńsk 8:00-16:00 konserwator maszyn i urządzeń biurowych
8 8/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów 8:00-16:00 recepcjonistka
9 9/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Powiat suwalski i powiaty ościenne 7:00-15:00 pracownik budowlany
10 10/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Netta Druga 54 A,

16-320 Bargłów Kościelny

8:00-16:00 pomocnik tapicera
11 11/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 Gruszki 15, 16-326 Płaska 7:00- 15:00 pracownik biurowy
12 12/S /NEET/2018 01.05.2018 – 31.10.2018 ul. Mostowa 12 D,

16-300 Augustów,

teren miasta Augustów

8:00- 16:00 konserwator terenów zielonych, pielęgnacja kwiatów
13 13/S /NEET/2018 02.05.2018 – 01.11.2018 ul. Utrata 2c lok. 30, 16-400 Suwałki 8:00-16:00 pomocnik informatyka
14 14/S /NEET/2018 09.05.2018 – 08.11.2018 ul. 3 Maja 57, 16-300 Augustów, 8:00- 15:00 pracownik do prac lekkich, sprzątaczka
15 15/S/NEET/2018 10.05.2018 – 09.11.2018 ul. Falka 30, 16-400 Suwałki 8:00- 16:00 pracownik administracyjno- biurowy
16 16/S/NEET/2018 15.05.2018 – 14.11.2018 ul. Rajgrodzka numer 115, 16-300 Augustów,

ul. Słowackiego numer 29, 16-300 Augustów

7:00- 15:00 szkutnik- laminarz
17 17/S/NEET/2018 15.05.2018 – 14.11.2018 ul. Rajgrodzka numer 115, 16-300 Augustów,

ul. Słowackiego numer 29, 16-300 Augustów

7:00- 15:00 szkutnik- laminarz