Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach rozpoczyna realizację projektu pt. „Czas pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

 

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.11.2019

I etap rekrutacji: 01.08.2018r. do 30.09.2018r

Wartość projektu: 968 335,75 zł

Cel projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej 50 osób (30K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów: augustowskiego, sejneńskiego
i suwalskiego i m. Suwałki w okresie od 01.08.2016 do 30.11.2019 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 50 osób zamieszkałych na terenie powiatów augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i m. Suwałki spełniających przynajmniej jedno z następujących warunków:

 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby niepełnosprawne

Wsparcie w ramach projektu:

 • Psychologiczne
 • Socjoterapeutyczne
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Doradztwo zawodowe (IPD)
 • Szkolenia/kursy zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe

 

Informacje:

Biuro Projektu

ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwaki

Tel. 87 566 20 55

Kierownik projektu: Bogusława Pigiel

e-mail: bp@ares.suwalki.pl