Ostateczna lista rankingowa Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Starter 3” Nr RPPD.02.03.00-20-0099/16

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap ponownej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Do dofinansowania wybranych zostało 45 wniosków, które otrzymały najwyższą punktację.

Przypominamy, iż ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Serdecznie gratulujemy!

Plik do pobrania

Lista rankingowa