Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie udzielania informacji dotyczących środków finansowych z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza
18 grudnia 2014 r. na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie udzielania informacji dotyczących środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu podregionu suwalskiego województwa podlaskiego.

Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach 18 grudnia 2014 r. (czwartek)
w godzinach 9.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bakałarzewie ul. Młyńska 11.

Udział w MPI jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 02 11, 87 563 02 76
e'mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

--------------------------------------------------------------------------------------Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza
17 grudnia 2014 r. na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie udzielania informacji dotyczących środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu podregionu suwalskiego województwa podlaskiego.

Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach 17 grudnia 2014 r. (środa)
w godzinach 9.00-14.00 w Zespole Szkół Zawodowych w Filipowie ul. M.Konopnickiej 6.

Udział w MPI jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 02 11, 87 563 02 76
e'mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

--------------------------------------------------------------------------------------Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach zaprasza
16 grudnia 2014 r. na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w zakresie udzielania informacji dotyczących środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu podregionu suwalskiego województwa podlaskiego.

Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach 16 grudnia 2014 r. (wtorek)
w godzinach 9.00-14.00 w Szkole Podstawowej w Wiżajnach ul. Sejneńska 43.

Udział w MPI jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
tel. 87 563 02 11, 87 563 02 76
e'mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu"

Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu”rozpoczynamy od lutego 2015 r. realizujemy je wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.


Charakterystyka i cel studiów


Koszt studiów podyplomowych: 4200 zł. + 200 zł opłata wpisowa.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
1. wydrukowany, wypełniony i podpisany KWESTIONARIUSZ z systemu Rekrutacja On-line (studia podyplomowe);
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3. 2 fotografie (w formacie jak do dowodu osobistego);
4. kserokopia obu stron dowodu osobistego;
5. potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej na konto Uczelni (potwierdzenie opłaty lub wydruk dokonania przelewu internetowego);

Dokumenty należy składać osobiście
Suwalsko-Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania
Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,
ul. Osiedle II 6A, Suwałki

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MOBILNY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ II” (POKL.07.02.01-20-320-12)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„MOBILNY KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ II” (POKL.07.02.01-20-320/12)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach – Lider Projektu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie - Partner Projektu, w ramach prowadzonej rekrutacji uzupełniającej,zapraszają do udziału w projekcie "mobilny Klub Integracji Społecznej II" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, spełniające następujące kryteria, w tym:

a)    osoba niezatrudniona lub zatrudniona, zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 182), w tym bezrobotna, niezatrudniona i zatrudniona zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, oraz

b)    osoba w wieku aktywności zawodowej,

c)    osoba zgłaszająca z własnej inicjatywy udział w projekcie,

d)    osoba zamieszkująca na terenie:

·                     Miasta Augustów,

·                     Miasta Sejny,

·                     Miasta Suwałki,

·                     Gminy Filipów,

·                     Gminy Sejny,

·                     Gminy Puńsk,

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli możliwość skorzystania z:

·                trzymiesięcznych płatnych staży u pracodawców

·                doradztwa zawodowego

·                pośrednictwa pracy

·                spotkań z Animatorem/Mediatorem

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie „mobilny Klub Integracji Społecznej II” jest realizacja kontraktu socjalnego, zawartego z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ośrodku pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

Liczba miejsc ograniczona!!!

Termin składania dokumentów upływa 12 grudnia 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Biuro Projektu „mobilny Klub Integracji Społecznej II”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 61 06, fax. 87 566 74 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby do kontaktu:
Błażej Krynicki – Kierownik projektu
Magdalena Interewicz – Koordynatorka ds. KIS
Natalia Bogdan – Asystentka Koordynatorki ds. KIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, która odbędzie się w dniach 25-28 listopada 2014r. do Krakowa i okolic.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach w ramach realizowanego projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” serdecznie zaprasza do udziału w weryfikacji dostępnych modeli Spółdzielni Socjalnych  - wizycie studyjnej.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami Podmiotów Ekonomii Społecznej działających w Krakowie i okolicach na kilku przykładach.

Poza poznaniem ciekawych inicjatyw partnerskich, wizyta stanowi także okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń organizacji i instytucji z odwiedzanego regionu.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy m.in. przedstawicieli Spółdzielni Socjalnych oraz Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej tj. wszystkie organizacje i instytucje zaangażowane we wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu objętego projektem tj. powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego oraz z powiatu miasta Suwałki.

Wizyta studyjna odbędzie się w terminie 25-28 listopada 2014r.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem/busem na trasie Suwałki- miejsce wizyty-Suwałki, zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej w terminie do dnia 19 listopada 2014r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie jej osobiście do biura projektu: ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 087 567-73-74 wew. 405.

Liczba miejsc ograniczona!

Attachments:
Download this file (karta wizyta KR.doc)karta wizyta KR.doc[ ]66 kB
Download this file (program kraków.doc)program kraków.doc[ ]60 kB

Więcej artykułów…

Strona 16 z 19

Początek strony