Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Aktualności

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe

„Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe: „Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE” i „Informatyka”, których zajęcia odbywać się będą w Suwałkach ul. Osiedle II 6A. Rozpoczęcie zajęć październik 2016r. Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel. 87 566 20 55 lub na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ”.

Zapraszamy na KURS “Wózek widłowy” z egzaminem który organizuje Suwalsko - Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania

Sekretariat
Suwalsko - Mazurska Szkoła Biznesu i Zarządzania
Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
ul. Osiedle II 6A
16-400 Suwałki
tel. 87 566 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rusza nowy projekt pn. „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”

Projekt

”Nowe Kwalifikacje – lepsze perspektywy”

Nr WND-RPPD.02.04.00-20-006/16

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działania 2.4. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności poprzez aktywne formy wsparcia u 50 osób (30 Kobiet, 20 Mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podlaskiego,zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, w okresie od 01.06.2016 r. do 30.09.2017 r.

 

PLANOWANE EFEKTY

1. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po opuszczeniu programu.

2. Podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

675 276,25 zł

· Wkład Funduszy Europejskich

   545 868,32 zł

· Wkład Budżetu Państwa

   94 702,76 zł

· Wkład własny

   34 705,25 zł

 

PROJEKT SKIEROWANY DO:

·         Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - należy przez to rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

·         Osób przewidzianych do zwolnienia - osoby, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego;

 

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

·         Indywidualne doradztwo zawodowe (08.2016 r. – 09.2016 r.)

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczne (10.2016 r.)

·         Kursy zawodowe (11.2016 r. – 12.2016 r.)

o   Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

o   Spawacz metodą MAG

o   Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

o   Pracownik Call Centre

·         Pośrednictwo pracy (01.2017 r. – 02.2017 r.)

·         Płatne 6-miesięczne staże zawodowe (03.2017 r. – 08.2017 r.)

·         Zatrudnienie w wybranych firmach regionu podlaskiego

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

PROCES REKRUTACJI:

 

Rekrutacja trwa od 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce„Dokumenty do pobrania”

 

Ścieżka rekrutacji:

 

1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową, kurierem, e-mailem)

2.Ocena Formularzy Rekrutacyjnych przez niezależną Komisję Rekrutacyjną.

3.Wywieszenie Listy Osób Zakwalifikowanych do projektu oraz Listy Osób Wpisanych na listę rezerwową.

 

KONTAKT

 

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S. A. w Suwałkach

16-400 Suwałki

ul. Noniewicza 42 A

(Parter budynku)

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 

87 566 61 06 (wew. 117, 120)

 

535 082 102

 

lub drogą mailową:

 

Ewa Kasjanowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Hintertan

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natalia Sienkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowe konkursy w ramach POWER

Ministerstwo Rozwoju informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków w ramach konkursów dotyczących takich tematów, jak:

1)        Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16).

2)        Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych (POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16).

Pierwszy z konkursów ma za zadanie wypracowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną będę lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone wsparciem środowiska zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna. Kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona ich rodzinom i formalnym opiekunom, tak aby mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych  do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Nowe rozwiązania mają pomóc w odejściu od obecnego modelu zdrowotno-opiekuńczego i doprowadzić w przyszłości do modelu społecznego, w którym osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie czuła się potrzebna i bezpieczna nie tylko w domu rodzinnym, ale również w swoim środowisku lokalnym, a dzięki odpowiedniemu wsparciu będzie coraz lepiej funkcjonować jako pełnoprawny członek społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o konkursie – link https://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-3/.

 

Celem drugiego projektu jest stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i  młodzieży, a następnie ich przetestowanie i włączenie do polityk lokalnych tych, które się najlepiej sprawdzą. Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.). Skupienie się na specyfice występujących  tam problemów, ma pozwolić na zaproponowanie takich rozwiązań, które będą minimalizować lokalne braki i słabości, i jednocześnie wykorzystywać lokalne zasoby i potencjały, szczególnie te tkwiące w ludziach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile zaproponowane rozwiązania będą się sprawdzały.

Więcej informacji o konkursach: https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/316-mln-zl-na-konkursy-z-zakresu-innowacji-spolecznych-i-mobilnosci-ponadnarodowej/

Więcej artykułów…

Strona 8 z 19

Początek strony